Smukbussen

SMUKBUSSEN

Smukbussen

 

Har du ideer til brug af SmukBussen? – Så læs her

SmukBussen kan kun lånes/lejes i begrænset omfang, da Festivalklubben ofte bruger den selv.

Hvis du ønsker at låne SmukBussen til noget festivalrelateret, skal du bede din koordinator godkende dette.
Herefter skal du sende en mail til Carlo Rasmussen på carlo@smukfest.dk  – med din koordinator på CC.

I din mail skriver du flg.:

Dato:
Navn:
Mail:
Mobil nr.:
Medlems nr.:

Vilkår for at benytte SmukBussen 

Betaling: 
Hvis man låner SmukBussen til noget festivalrelateret, skal man selv betale for chauffør og diesel, eller efter aftale med din koordinator.
Hvis man lejer SmukBussen til et privat arrangement som du selv SKAL deltage i, koster det 3.000 kr. + moms for max en 8 timers tur, derudover koster det 350 kr. + moms pr. påbegyndt time.

Hvem kan reservere bussen? 

KUN personer der har Formands status ved Smukfest kan reservere bussen, og skal være tilstede under hele kørslen. Dette er for at sikre, at bussen kun bruges til foreningens egne smukke formål, da alle jo kan se hvor den kommer fra.

Bussen må under ingen omstændigheder bruges til politiske eller kommercielle formål, og der må ej heller reklameres for virksomheder eller organisationer i forbindelse med bussens kørsel.

Bussen kan tidligst reserveres af formænd 30 dage før den skal bruges. Der kan ikke “for-forhånds- reserveres ” tidligere end dette.

Bemærk: Hvis Smukbussen får vigtige PR opgaver for festivalen, går dette formål forud for enkelt personers reservationer. I det tilfælde skal man regne med at få en almindelig erstatningsbus at køre i.

Reservation foregår via mail til Carlo Rasmussen på carlo@smukfest.dk

Chaufføren

Bussen kører kun med egen chauffør. Chaufføren er altid øverste myndighed i bussen. De beslutninger chaufføren træffer vedr. kørsel, parkering, samt ophold og opførsel i bussen, kan ikke diskuteres.

Stemning Smukbussen
Foto: Anders Boll

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af SmukBussen 

Formanden står for oprydning og rengøring af bussen foregår i samarbejde med chaufføren.

Hvor skal Smukbussen køre hen? Chaufføren planlægger nøje hver tur, og han skal derfor have besked om hvor bussen skal køre fra, hvor til og afgangstidspunkter på en e-mail, SENEST en uge før afgang. Han planlægger herefter turen i sin GPS og finder holdepladser osv. inden afgang. Vær venlig at overholde dette, så chaufføren kan planlægge sin tid bedst muligt.

Bemærk:

Chaufførens køre/hviletid overholdes strengt, og der må kun køres i Danmark.

Der er god plads til ca. 35 festlige passagerer i SmukBussen. Bussen er godkendt til maximum 42 passagerer.

For booking og yderligere oplysninger kontakt Carlo Rasmussen på 21719308 eller på mail carlo@smukfest.dk

 

Stemning Smukbussen
Foto: Anders Boll

any weight loss centers in margate that sell pgentermine 37.5 pills amount of sugar allowed on keto diet awakened labz keto boost reviews diet pills carb blocker ultra proven weight loss pills reviews cnn weight loss stories how to make no chip last longer how do guys get an erection how to make your dick looks bigger protein powder or testosterone booster how to treat low libido in males naturally how to make cover up last longer