FØLA – Festsalen

FØLA er festivalens daglige administrations lokaler i Skanderborg, og i forbindelse med kontoret finder du også et af Skanderborgs mest attraktive fest- og mødelokaler med tilhørende køkken og service.

Er du aktiv medhjælper for Smukfest, har du mulighed for at leje lokalet.

For at leje lokalet skal du opfylde følgende:

  1. Du skal være aktiv medhjælper på Smukfest. Med andre ord så skal du være registreret som medhjælper på et hold. Du kan IKKE leje FØLA, hvis du er på orlov, venteliste eller registeret som støtte- medlem.
  2. Du kan kun leje festlokalerne til dig selv og til dine egne fester. Det er altså ikke tilladt at leje lokalet videre til andre – da vi dermed ikke kan sikre at det er et gode for vores medhjælpere. Da lokalet er forbeholdt vores smukke medhjælpere, kan du ikke leje FØLA til at afholde et firmaarrangement eller lignende. Du kan heller ikke leje salen på vegne af en af dine venner, kollegaer eller andet tilsvarende.
  3. Du skal have betalt kontingent til Skanderborg Festivalklub
  4. Man skal være minimum 18 år for at leje festlokalet på FØLA. Den der booker lokalet skal være tilstede og er ansvarlig for faciliteterne.
  5. Formænd/medhjælperhold kan booke festsalen til at afholde 2 gratis møder/holdfester om fredagen eller lørdagen per år, man skal dog betale et depositum på 500 kr. Vil man booke lokalet flere gange end dette, skal der betales for booking af lokalet.

Vi forbeholder os ret til at annullere et lejemål med øjeblikkelig varsel, hvis en af ovennævnte 5 krav ikke er opfyldt. Ved at gå ind på kalenderen kan du se om lokalet er ledigt den dato hvor du ønsker at holde en fest eller et møde. Er datoen rød, så er lokalet udlejet.

BEMÆRK: 

Lejer kan ikke kræve erstatning i forbindelse med annullering begrundet i force majeure lignende forhold.

Udlejer kan annullere lejekontrakten med 60 dages varsel, såfremt udlejer har behov for at foretage renovering, ombygning eller afhændelse af lokalerne. Lejer kan i disse tilfælde ikke kræve erstatning.

Vær opmærksom på at lokalet kun har borde (14 stk.),stole (72 stk.) og service til 70 personer, hvis der kommer flere end 70 personer til din fest, så henviser vi dig til at leje Lille Capri, her er der plads til 120 personer.

Der er ikke handicaptoilet på Føla

Læs lejebetingelserne her.

 

Vigtigt – ingen udlejning i perioden 15. juni til 15. august, begge datoer inklusiv. 

Det er vigtigt at du er opmærksom på at lokalet ikke udlejes til private fester i perioden fra 15. juni til 15. august – i dette tidsrum hvert år er lokalet optaget til møder og forberedende festivalarbejde. Naturligvis kan du låne lokalet i denne periode til at afholde møder i festivalregi.

Kontakt festivalkontoret på info@smukfest.dk eller tlf. 87 93 44 44 for booking af salen i denne periode.

Tidsrum (privat arr.)

Leje fredag kl. 14.00 – 11.00 – Her skal der tages hensyn til de der arbejder til kl. 16.00. Så hvis man vil være sød ikke at spille høj musik før efter kl. 16.00, så vil det være smukt.
Leje lørdag kl. 12.00 – 11.00
Leje søndag & helligedage kl. 12.00 – 10.00  (da lokalet skal bruges til frokost)
Føla kan IKKE lejes i hverdagene, vi henviser til leje af Lille Capri.

Priser (privat arr.)

Prisen for at leje lokalet 1 døgn er følgende:

Almindelig medhjælper: 2.100,00 kr.
Formænd: 1.350,00 kr.

Depositum og afbestilling

Der betales 500 kr. i depositum, som du kan få retur efter lejemålet ved henvendelse på kontoret. Ved lejemål til private fester/arrangementer får du tilsendt en lejekontrakt samt indbetalingskort.

Ved afbestilling efter indbetaling af depositum refunderes depositum ikke. Vi forbeholder os ret til at udleje til anden side, hvis sidste indbetalingsfrist ikke overholdes. Hvis lejemålet afbestilles senest 1 måneder før lejemålets start, tilbagebetales eventuelt indbetalt leje, men depositum mistes.
Opsiges lejemålet senere end 1 måneder før lejemålets start, så betales fuld leje for hele lejemålet, dog returneres depositum.

Hvis du ønsker at flytte din booking til en anden dato, skal dette ske senest 30 dage før din booking. Herefter kan din booking ikke flyttes og det er så de almindelige lejebetingelser for afbestilling der er gældende.

Møder og/eller fest for festivalmedhjælpere

Leje til holdmøde/hold arrangement.

Vi oplever desværre, at mange booker Føla, Store Capri eller Lille Capri til et holdmøde eller en holdfest, men så ikke bruger det alligevel – eller melder fra i sidste øjeblik. Det betyder, at vi må sige nej til andre og nogle gange går glip af potentiel lejeindtægt til festivalforeningen. Derfor indfører vi fremover et depositum på 500 kr., når du booker Føla til et holdmøde/hold arrangement en fredag eller lørdag.
Depositummet får du selvfølgelig tilbage efter arrangementet, hvis alt er efterladt, som det er modtaget. Du får depositummet igen ved at henvende dig til info@smukfest.dk efter dit arrangement.

Holdmøder/hold arrangementet skal primært afholdes på Føla. Hvis I er et stort hold + 70 medhjælpere, kan Lille Capri benyttes. Dette skal godkendes af din koordinator. Hvis dette ikke er godkendt af din koordinator, vil der være en egen betaling til rengøring af lokalet.
Rengøring af Lille Capri koster 1.000 kr.

NB: Det er altså kun FORMANDEN på holdet, som kan booke lokaler til holdmøde.

Rengøring af lokalerne

Alle brugere og lejere af lokalerne på FØLA skal selv sørge for oprydning og rengøring af lokalerne.

Der bliver foretaget en ugentlig rengøring af lokalerne om torsdagen – derfor bedes du planlægge et evt. møde i salen efter kl. 19.00. Salen er rengjort så den er klar til brug efter dette tidspunkt, men du må forvente lidt småforstyrrelser i forbindelse med rengøringen om torsdagen.

Læs venligst lejebetingelserne her.

 

 

 

 

any weight loss centers in margate that sell pgentermine 37.5 pills amount of sugar allowed on keto diet awakened labz keto boost reviews diet pills carb blocker ultra proven weight loss pills reviews cnn weight loss stories how to make no chip last longer how do guys get an erection how to make your dick looks bigger protein powder or testosterone booster how to treat low libido in males naturally how to make cover up last longer